Nej till versaler eller NEJ TILL VERSALER?

Publicerat av produktivapelle den

Ofta används enbart versaler när det egentligen är helt onödigt. Det går inte snabbare att läsa och förståelsen ökar inte heller. Så vad är nyttan med versaler och varför används dom så flitigt?

Som så mycket annat i samhället ger användningen av enbart versaler ett strukturerat intryck av en text eller en rubrik. Men det versalerna saknar är variation. En text med versaler och gemener skapar en dynamik i textstrukturen med upp- och nerstaplar i texten, till exempel som i produktiv där p är en nerstapel och d, k och t är uppstaplar. Att enbart använda versaler gör att texten blir längre och svårare att avkoda. Den uppmärksamma kan dock notera att de flesta böcker enbart har versaler på ryggar och försättsblad. Mycket underligt!

Nackdelar med att använda mycket versaler

  • Det krävs fler fixeringar för att läsa då texten tar mer plats. Det gör att
    • vi belastar närminnet mer och att
    • vi kommer ihåg mindre.
  • Det tar längre tid.

Fördelar med att använda mycket versaler

  • Det ser fint ut och ger ett strukturerat intryck.
  • Syns bättre på håll ( men man kan ju göra gemener större istället )

Efter en kort rundvandring hemma kan jag konstatera att mycket text idag enbart är versaler. Förvånande mycket.

På jobbet innehåller många mallar och dokument rubriker med enbart versaler, något som gör det svårare att läsa och hitta i en text. Något att tänka på när man själv skriver dokument. Jag säger…

NEJ TILL VERSALER!

eller

Nej till versaler!

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *